Bli
Medlem

Kriterier for medlemskap

Kvensk kunstnerforbund er et nytt forbund som formes av sine medlemmer. Det settes ingen krav for høyere kunstutdanning eller dokumentert kvensk tilhørighet. Likevel er det ønskelig at medlemmer har en aktiv kunstnerisk praksis og identifiserer seg med det kvenske/norskfinske.

 

Søknad skal bestå av:

 

- Kort introduksjon om deg og ditt kunstnerskap

- Kort begrunnelse av hvorfor du vil bli medlem av Kvensk Kunstnerforbund

- Dokumentasjon av kunstnerisk arbeid

- Kunstnerisk CV

 

Dokumentasjon av kunstnerisk arbeid

 

En samlet PDF med inntil 10 verk som viser din kunstneriske praksis. 

Kort beskrivelse av teknikk, materialer, konsept, annet relevant.
Link til lyd/video

Kunstnerisk CV

 

Oversikt over separat- og soloutstillinger, tildelte stipender/prosjektmidler. Utdanning eller annen relevant erfaring. 

Navn

Adresse

Telefon

Epost

Nettside

Fødselsdato

Søknad og andre relevante henvendelser

merkes med "SØKNAD - KKF" og sendes til:
asnemellem@gmail.com